Bằng Chứng Bán Nước của CS Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài:
Trung quốc lấy đâu ra cát để xây dựng các cômg trình trên Bãi cạn ở Trường Sa và Hoàng Sa?
của Le Julian(facebook).

Cát Cam Ranh

Đồng bào chờ đến bao giờ
Đứng lên bảo vệ cõi bờ quê hương?
Đập tan bè lũ bắc phương
Đang xây đắp đảo ở Trường Sa mình
Tiếp tay là lũ Ba Đình
Cam làm nô lệ Bắc Kinh cả bầy
Tưởng là nạo vét(1) nào hay
Thì ra xúc cát dâng thầy lập công
Ai người yêu núi mến sông
Hô hào con cháu Lạc Hồng đứng lên
Giữ cho Đất Việt vững bền
Diệt loài bán nước xây nền Tự Do.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 11, 2015 1840 EST
1- Xung đột giữa ngư dân Cam Ranh và quân đội
2- Khai thác cát ở đồng bằng sông Cửu Long