Khẳng định chủ quyền với “Gió”!?

Kính mời quý bạn xem bài:
Khẳng định chủ quyền với “Gió”!? của Vũ Hoài Ân (Danlambao)


Chủ tịch nước có bằng luật mà ăn nói thiếu suy nghĩ thật là uổng tiền dân nuôi ông. Nói không thôi cũng có làm gì được bọn Tàu đâu. Sao ông không viết công hàm rồi gọi đại sứ Tàu đến mà trao cho nó đem về cho Tập Cận Bình xem, hay đưa khiếu nại ra tòa án quốc tế như Philippine đã làm.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 09, 2015 2245 EST