Liêm – Sỉ của người lãnh đạo đất nước

Kính mời quý bạn xem bài: Liêm – Sỉ của người lãnh đạo đất nước của Nguyễn Vĩnh Long Hồ.

Quý ông Trọng Dũng Sang Hùng
Nên xem cho biết để cùng noi gương
Muốn cho dân chúng yêu thương
Giúp dân no ấm là thương giống nòi
Đời sau dân chúng nhắc hoài
Còn hơn dựng tượng đứng ngoài công viên
Làm người lãnh đạo thanh liêm
Muôn dân thờ phượng hơn tiền đầy kho
Làm người bán nước theo hồ
Sử xanh ghi tạc tội đồ hán nô
Hãy mau thức tỉnh trở về
Con đường dân tộc đang chờ quý ông
Dân và lãnh đạo đồng lòng
Sẽ đưa đất nước thoát vòng xâm lăng
Toàn dân ơi hỡi nghe chăng?
Đứng lên quét sạch những thằng tay sai
Bảy mươi năm đã quá dài
Việt Nam tụt hậu tương lai mịt mờ
Đứng lên đừng hẹn đừng chờ
Non sông nay đã tới giờ hồi sinh.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 08, 2015 2200 EST