Bờ biển Việt Nam đang rơi dần vào tay Trung Quốc

Quý bạn đọc người Việt Nam có đau lòng khi Bờ biển Việt Nam đang rơi dần vào tay Trung Quốc?

Phố Tàu Đà Nẵng

Để tránh hậu hoạn, không cho biến thành khu thương mãi (muốn buôn bán phải đến chợ) và cấm mọi xe có trọng tải lớn ra vào. Mọi xây cất cần có giấy phép và kiểm tra trong thời gian thi công của cơ quan công quyền để tránh nạn nhà ở biến thành công sự phòng thủ. Đặt máy quan sát ở hai đầu đường và hướng ra biển để trông chừng.
Rút kinh nghiệm từ nay, với lý do an ninh quốc phòng, không bán đất cho người Việt Nam vừa kết hôn với người Tàu mới đến định cư hay vẫn còn mang quốc tịch Tàu.

Xin vì Tổ Quốc thiêng liêng
Đừng vì chút lợi kim tiền mà ham
Sau khi thôn tính Việt Nam
Hết là chồng vợ mà làm osin!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 3, 2015 2358 EST