Xung đột giữa ngư dân Cam Ranh và quân đội

Quý bạn đọc nghĩ sao về:
Xung đột giữa ngư dân Cam Ranh và quân đội: 4 ghe ngư dân bị đâm chìm?

Hải quân Việt cọng oai phong
Tránh Tàu bám ụ, hết lòng đánh dân
Nếu như nạo vét là cần
Chờ sau thu hoạch cho dân vui lòng
Làm càn có lợi gì không?
Khi Dân đứng dậy đừng mong sống còn!
Toàn dân cả nước đứng lên
Xóa tan giặc cọng xây nền Tự Do
Một lòng giữ nước giữ nhà
Biển Đông toàn vẹn sơn hà Việt Nam.


Tuy nhiên người dân nên hiểu rằng sự tồn vong của đất nước là trên hết. Nước còn thì mới làm ăn được. Nước mất vào tay Tàu thì chỉ có dân Tàu mới sống được mà thôi. Một khi hải quân Việt Nam có thêm nhiều chiến hạm và tàu ngầm thì cả vịnh Cam Ranh cũng không đủ chổ. Việc nuôi thủy sản trong vịnh là không an toàn cho ta trong việc đi lại và huấn luyện trong vịnh. Hải quân nên từ từ giải thích cho ngư dân và tìm cách chuyển hướng làm ăn hay tìm nơi khác cho ngư dân nuôi thủy sản.
Quân là của dân, do dân mà có, vì dân mà bảo vệ. Quân Dân có một lòng mới giữ được nước. Quân hại dân, dân không tin quân thì chỉ có sớm mất nước vào tay Tàu Tập mà thôi.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, October 02, 2015 0000 EST
1- Trung Cộng áp sát Đà Nẵng 34 hải lý, hải quân Việt Nam ở đâu?