Thượng Đỉnh Mỹ-Trung


Mỗi lần thượng đỉnh Mỹ Hoa
Đổi trao quyền lợi, hại qua nước mình
Nhớ thời ông Đặng Tiểu Bình
Gặp Carter để động binh tràn vào
Dạy cho bài học” binh đao
Hàng ngàn người chết bên nào cũng thua
Thời Mao của thuở xa xưa
Bóng bàn Hoa-Mỹ dối lừa dân ta
Giặc Tàu lấn chiếm Hoàng Sa
Căm hờn mất đảo! BẠN ta hại mình
Bây giờ tới Tập Cận Bình
Qua đây cập nhật tình hình Biển Đông:
Obama ơi hãy yên lòng
Đường ông đi đó sẽ không có rào
Khi nào ông muốn ra vào
Không gì cản trở đón chào ông nhe
Nếu ông thích thú về phe
Gas dầu ở đó thuộc về hai ta!

Ai người yêu nước yêu nhà
Coi chừng Tập chiếm nước ta Xuân này
Tây Bắc mấy tháng gần đây
Dọn xong mìn bẩy ngày ngày luyện quân
Mấy tên Trọng Dũng Sang Hùng
Sẽ lên biên giới trói mình hiến dâng
Hạ mình triều cống xưng thần
Xin cho tự trị muôn phần mang ơn
Toàn dân xin hãy căm hờn
Đứng lên diệt cọng mới còn núi sông
Đồng bào ai có nghe không?
Gió đưa hồn nước Biển Đông dâng trào
Năm tư dân tộc đồng bào
Cùng nhau đứng dậy lật nhào hán nô
Diệt loài bán nước cáo hồ
Mới mong thoát nạn nhập vô với Tàu
Truyền đời cho đến nghìn sau
Nam phương Việt tộc nối nhau giữ gìn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 25, 2015 0048 EST

1- Những gì sẽ được nói đến ở thượng đỉnh Mỹ-Trung?
2- Chuyến thăm Mỹ ‘hình thức’ của ông Tập?
3- Mất nước vào tay giặc!

Advertisements