Chào Mừng Cô Tạ Phong Tần

Quý bạn đọc nghĩ thế nào khi tù nhân Tạ Phong Tần được CSVN cho phép làm ra những sản phẩm mang các dòng khẩu hiệu đấu tranh chống đối Cộng Sản?


Chào mừng Cô Tạ Phong Tần
Thoát tù Việt cọng sau gần bốn năm
Mong Cô chống cọng thật tâm
Để cho chín chục triệu dân được nhờ
Còn như chống cọng lững lờ
Thì Cô mang tội ỡm ờ hại dân
Những gì đất nước đang cần
Đó là diệt cọng, toàn dân kháng Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Một lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng
Giúp dân đánh cá làm ăn
Chận ngay “tàu lạ” đuổi phăng về Tàu
Không cần xuất khẩu đi đâu
Ưu tiên thuê mướn đứng đầu dân ta
Mong Cô tranh đấu thật thà
Nếu không sẽ cháy như là thuốc rê
Chân thành xin hãy nguyện thề
Quyết đưa Đất Nước đến bờ Tự Do.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 24, 2015 2055 EST
1- Blogger Tạ Phong Tần vừa đặt chân đến Mỹ
2- Chút tâm tình gửi Tạ Phong Tần
3- Bà Tạ Phong Tần’vinh dự nhận cờ vàng’