Căm Thù Giặc

Quý bạn đọc “Nghĩ về tấm bia căm thù 1 như thế nào?
Bia tưởng niệm 17-02-1979
Căm thù giặc cướp núi sông
Thù Tây thù Mỹ nhưng không thù Tàu
Sao không nhắc nhỡ đời sau
Giết dân cướp nước chính Tàu ai ơi!
Việt Nam cọng sản lạ đời
Cam làm nô lệ con trời muôn năm
Đầu dâng cửa ãi Nam Quan
Ngày mai dâng hết nước Nam cho Tàu
Đồng bào xin đứng lên mau
Một lòng giữ nước cùng nhau chống Tàu
Nước ta đang lố nhố Tàu
Bình Dương Vũng Án đầy Tàu xí xô
Trọng Sang nào biết chi mô
Trường Sa phi đạo hướng vô Sàigòn
Đường Lào xe chạy bon bon
Vân Nam Gia Định hết còn xa xôi
Nguy cơ mất nước tới rồi
Công nhân xây dựng chờ thời ra tay
Lính Tàu đội lốt chờ ngày
Bắc kinh ra lệnh chiếm ngay hiện trường
Công trường cũng chính sa trường
Đưa dân nước Việt vào đường vong nô
Ai người thương tiếc cơ đồ
Nước nhà độc lập cùng hô “Chống Tàu”
Trẻ già trai gái bên nhau
Hy sinh giữ nước đuổi Tàu về ngay
Tiền đồ dân tộc trong tay
Những người dân Việt của ngày hôm nay
Toàn dân xin đứng lên ngay
Cứu Dân cứu Nước khỏi ngày Diệt Vong
Xuân rồi tới Hạ Thu Đông
Thù thù bạn bạn xoay vòng thiên thu
Noi gương người Nhật căm thù
Chăm lo kinh tế cựu thù nễ nang
Dẫu rằng khuất phục ngoại bang
So khắp thế giới đứng hàng thứ hai
Dù cho có gặp thiên tai
Người dân tuần tự hàng dài chờ phiên
Không như Tàu Việt ngang nhiên
Lấn xô cướp giật ngã nghiêng mặc tình
Chỉ vì chút lợi riêng mình
Sẵn sàng giẫm đạp người mình chẵng thương
Căm thù cũng có nhiều đường
Thù Tàu cướp nước thù phường hán nô
Thù tên giặc hán họ hồ
Đưa đất nước Việt đến bờ diệt vong
Đứng lên vứt bỏ chiếc tròng
“Chữ vàng bốn tốt” vào trong ao tù
Phá đi những tấm bia thù
Gieo rắc nhân ái mây mù tiêu tan
Ta cùng Tây Mỹ đồng hàng
Chống quân bành trướng đang tràn xuống Nam
Mới mong giữ được Việt Nam
Muôn năm trường cữu bình an thái hòa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 18, 2015 2033 EST
1- Sao không thấy bia căm thù “Tàu Khựa”?

Advertisements