THẮP NÉN HƯƠNG NHÂN NGÀY GIỖ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU

Vài lời góp ý nhân đọc bài THẮP NÉN HƯƠNG NHÂN NGÀY GIỖ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU của tác giả Bùi Anh Trinh đăng trên Báo Tổ Quốc ngày 13 tháng 9 năm 2105:
Lãnh đạo một đất nước cần phải biết tiên liệu mọi tình huống xãy ra trong tương lai để đối phó với chính sức mình chứ không phải trông chờ vào viện trợ. Rõ ràng TT NVT chỉ biết nhờ vào Mỹ và hành động không khác gì con rối do Mỹ giật dây. Trong diễn văn từ chức trên truyền hình ông ta tuyên bố: “…Mỹ viện trợ 100$ đánh 100$, Mỹ viện trợ 1$ đánh 1$. Nay Mỹ không viện trợ nữa nên tôi từ chức!…” Ông là TT mà nói như thế thì ông yêu Việt Nam như thế nào? Lẽ ra ông phải chuẩn bị cho tình huống đen tối ấy ngay khi đặt bút ký vào hiệp định Paris năm 1973. Ông đã quá tin vào lời hứa của Nixon và Kissinger và mù tịt về tổ chức chính quyền Mỹ rằng TT muốn chi tiêu gì phải được Quốc hội phê chuẩn. Ông cũng như Kiều đã bị hai tên Mã Giám Sinh và Sở Khanh lừa gạt. Ông chỉ biết ngồi trên ghế TT chứ không biết làm sao có tiền để giữ chiếc ghế ấy khỏi lung lay. Ông đã không tự hỏi “Mình phải làm gì để VNCH tồn tại khi không còn viện trợ Mỹ?” Cắt đất cho VC không phải là giải pháp tốt đẹp vì VC có bao giờ thõa mãn đâu. Kế hoạch tốt nhất là chuẩn bị tâm lý toàn dân quyết chiến để sống còn. Ông ta có gần 2 năm để chuẩn bị lòng dân nhưng đã không làm gì cả. Quân đội đã gần hết súng đạn mà sao ông ta không dùng vàng để mua khí giới? Tôi không trách Mỹ bỏ rơi hay lừa gạt đồng minh VNCH. Tôi trách lãnh đạo VNCH không có viễn kiến và chỉ biết ỹ lại. Thãm họa 30 tháng 4 năm 1975 là hậu quả của bi kịch ngày 1 tháng 11 năm 1963.Theo tôi TT NVT nên được tưởng niệm như một người góp phần gây ra tình trạng mất nước như hiện nay. Ông đã tiếp tay lật đổ một chính phủ hợp hiến; ông đã để mất Hoàng Sa và sau cùng đã làm rối loạn hàng ngũ chiến đấu và dân chúng bằng các lệnh rút và giữ vùng 1 và vùng 2.


Nguyễn Việt Nam
Sunday, September 13, 2015 1550 EST
1- Diễn văn từ chức của TT Nguyễn Văn Thiệu – 21.4.1975
2- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 1
3- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 2
4- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 3
5- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 4
6- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 5
7- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 6
8- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 7
9- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 8
10- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 9
11- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN 10
12- TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU – PHẦN CUỐI