Mừng Ngày Mất Hồ

HÀ NỘI treo tấm banderole độc đáo !!!
CS Mừng QK
Hôm nay tháng chín mồng hai
Mừng ngày hồ tặc bye bye hồng trần
Sống chi làm khổ cho dân
Chết may rãnh nợ muôn dân ăn mừng
Ai đời cha chết lại mừng
Đúng là cọng sản dững dưng vô thần!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, September 02, 2015 2155 EST

Ngày Hai Tháng Chín

Kính mời quý bạn đọc bài Xã luận của bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 226 (01-09-2015): Quốc khánh hay Quốc hận??? và xem biếm họa của blogger Trương Dũng:
Cướp

Bảy mươi năm cướp chính quyền
Mồng hai tháng chín lật thuyền quốc gia
Rước Tây về lại phá nhà
Cắt Đất dâng Biển của ta cho Tàu
Thành tích có được gì đâu
Đưa dân cả nước lùi sau mọi người
Đi đâu cũng bị chê cười
Khi mang hộ chiếu là người Việt Nam
Ba Đình một lũ quan tham
Hại dân là giỏi không làm được chi
Y như phổng đá làm vì
Mặc Tàu lấn chiếm nói gì cũng nghe
Mùa Xuân Dân Chủ gần kề
Đồng bào xin hãy kéo về thủ đô
Dẹp tan bè lũ giặc hồ
Dành quyền làm chủ cơ đồ Việt Nam
Bình minh sắp rạng trời Nam
Đứng lên xây dựng Việt Nam thái hòa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, September 02, 2015 2045 EST