Mạc Đăng Dung có xứng đáng được đặt tên đường?

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc bài TÔN VINH TÊN PHẢN QUỐC MẠC ĐĂNG DUNG NHẰM XÓA TỘI BÁN ĐẤT BIỂN CỦA ĐẢNG CSVN của Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN.
MĐD
Mạc Đăng Dung nguyên là một võ tướng, nhưng khi giặc đến thì lại đầu hàng! Thanh đao của ông nặng hơn 25 kg, không có cơ hội chém đầu giặc, nhưng ngày nay vẫn được trân trọng giữ gìn như báu vật quốc gia, thật là mĩa mai! Có người cho rằng nhờ ông chịu nhục nên tránh được kiếp nạn nhà Minh xâm lấn. Người Việt Nam nên cám ơn ông chăng? Đây là lý luận của những kẻ coi mạng sống quý hơn quốc gia dân tộc.
Người đời sau noi gương ông đầu hàng giặc cũng không tránh được mất nước như Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của VNCH.
Đại tướng VNCS Phùng Quang Thanh có nịnh Tàu cách mấy chúng cũng không tha cho ngư dân mình, và đất nước cứ từ từ xoá sổ núi sông biển đảo và tài nguyên vào tay Tàu cọng và Tàu Đài Loan!
Người Tàu chỉ nhường bước khi Việt Nam có chính quyền mạnh và nhân dân đoàn kết. Cho nên ngày nay cách giữ nước hữu hiệu là dân chủ hóa guồng máy cai trị. Chính quyền với Quốc hội, Hành pháp và Tư pháp phải thật sự là của dân, do dân, và vì dân. Chính sánh độc tài đảng trị như hiện nay của CSVN chỉ làm cho tê liệt sức đề kháng chống Tàu của toàn dân và hậu quả là MẤT NƯỚC!

Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Dung
Người đem sáu động dâng cho giặc Tàu
Tiếng nhơ còn mãi ngàn sau
Tên đường trơ trẽn gợi sầu suy vong
Hay là cọng sản chung lòng
Làm khu tự trị ở trong nước Tàu?
Nên chi chí lớn gặp nhau
Đề cao vua Mạc để cầu dân theo
Toàn dân đừng ngại hiễm nghèo
Đứng lên giữ nước đang treo chỉ mành
Gái trai Đất Việt hùng anh
Xin đừng để nước Việt thành “An Nam.”


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 01, 2015 0045 EST
1- Mạc Đăng Dung
2- Định Nam đao