Kiếp Lưu Vong

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc bài thơ Kiếp Lưu Vong của Nguyễn Viết Dũng, biệt danh “Dũng Phi Hổ”. Người thanh niên trẻ sinh ra và lớn lên ở miền Bắc sau 1975, nhưng đã nhận thức được đâu là chính nghĩa nên đã can đãm mặc quân phục VNCH và treo cờ VN thời trước khi cọng sản cướp chính quyền trước nhà của anh ở nghệ An.
Nguyễn Viết Dũng
Lời xưa: “Đất nước thịnh suy,
Anh hùng hào kiệt cứu nguy sẵn sàng”
Gian nguy anh chẳng từ nan
Phất cờ chính nghĩa giang san mong chờ
Người ơi xin chớ thờ ơ
Đứng lên diệt cọng cõi bờ mới yên
Mọi người ở cả ba miền
Một lòng đứng dậy tháo xiềng vong nô
Trẻ già nam nữ cùng hô:
Diệt tên bán nước là hồ chí minh
Ngăn làn sóng dữ Bắc kinh
Giữ non sông Việt Nam mình bền lâu
Sánh cùng chúng bạn năm châu
Nhân dân no ấm vui câu thái hòa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 31, 2015 2240 EST
1- Hình ảnh Nguyễn Viết Dũng

Advertisements