Ngày Chuẩn Bị Mất Nước!

Hôm nay ở những nơi đông đảo người Việt tỵ nạn cọng sản (NVTNCS), các cựu chiến binh VNCH linh đình tổ chức kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng 6, ngày hai ông tướng của QLVNCH đứng ra lãnh đạo Miền Nam VN chống cọng sản Bắc Việt cho Hoa Kỳ. Do đó tôi đồng ý với tác giả Nguyễn Phi Thọ rằng người Việt TNCS Cần xét lại ý nghĩa đích thực Ngày Quân Lực 19-6 (?!!)
Trong chín năm cầm quyền của hai ông tướng này, người dân thành thị khá giả nhờ viện trợ của Mỹ đổ vào; người dân nông thôn vẫn khổ vì thiếu an ninh và bị cọng sản nằm vùng quấy nhiễu. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói trên truyền hình khi từ chức rằng “… Mỹ viện trợ 100 thì đánh (VC) 100, viện trợ 1 đồng thì đánh 1 đồng. Nay Mỹ không còn viện trợ nên tôi .. từ chức…Quân đội sẽ có thêm 1 trung tướng trong hàng ngũ chiến đấu…
Khi ngồi trên máy bay cùng bầu đoàn thê tử và các cận thần đi Đài Loan, TT NVT có nghĩ thầm sao người dân dễ tin lời của ông như vậy, và ông có rúng động tinh thần khi hay tin hàng loạt tướng tá và binh lính tự sát vì không muốn thấy cảnh mất nước vào tay cọng sản? Ông có ân hận khi biết Mỹ phủi tay mà ông và các mưu sĩ cận thần không có được một kế hoạch nào để cứu vãn tình thế? Từ 1973 đến 1975, thời gian gần 2 năm mà cứ ngậm miệng không nói cho toàn dân biết và cuối cùng ra đi một mình để dân chúng sống chết mặc bay vói câu nói “Tôi không liên quan gì đến họ (người TNCS) ”.
Tôi nghĩ rằng TT NVT đã làm theo lệnh của Mỹ để giao Miền Nam cho cọng sản VN và Tàu. Nếu ông ta huy động vốn của toàn dân ta có thể mua vũ khí và tổng động viên toàn dân thì Miền Nam có đủ nhân lực để chống lại quân CSVN và Tàu. Và tên tuổi TT NVT sẽ sánh ngang Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ. Tiếc là TT NVT không có chí lớn, ông chỉ có tài làm tay sai cho Mỹ.
Cái ngày quân đội thay chính phủ dân sự cầm quyền có gì đáng ghi nhớ đâu. TT NVT và PTT Nguyễn Cao Kỳ chẳng qua là muốn đánh dấu cái thời điểm vinh quang của hai ông mà thôi. Hai ông ngồi yên được gần 9 năm là vì có quân đội trong tay và có hậu thuẩn của Mỹ. Các chính phủ dân sự trước đó không làm được gì vì lệnh ban ra không được chấp hành thì làm sao điều hành đất nước?
Vì vậy tôi nghĩ ngày 19 tháng 6 là ngày mở đầu, ngày khai sinh cho ngày mất nước kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thành Ngày Quốc Hận! Cơ chi các ông tướng đừng vì mấy ngàn đô la Mỹ mà phản bội giết Tổng thống Ngô Đình Diệm thì giờ này tôi không phải ngồi đây viết mấy dòng này.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 19, 2015 2000 EST