Đồng Bào Bằng Lòng Nguyễn Phú Trọng Bán Nước Việt Cho Tàu Hay Sao?


Kính mời quý bạn xem những bài sau đây để thấy CSVN đang từng bước thi hành hiệp ước Thành Đô:
1- Ông Trọng và những ‘hố bẫy’ do TC cài
2- TRỌNG: Tặng biển đảo & quà đối lập cuội và hào hợp hòa giải
3- Nguyễn Phú Trọng khoán mại Việt Nam cho Trung Cộng

Đồng bào xin hãy đứng lên
Giữ gìn đất Tổ vững bền muôn năm
Cúi đầu rước giặc xâm lăng
Việt gian Hồ tặc những thằng cọng nô
Muốn cho tồn tại cơ đồ
Toàn dân cả nước phất cờ đứng lên.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 13, 2015 0915 EST