Cho Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh có ý nghĩa gì?

Kính mời quý bạn xem để biết: Cho Mỹ sử dụng cảng Cam Ranh có ý nghĩa gì? của Anh Vũ đăng trên trang Vietlist.us.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 19, 2015 2007 EST