Cứu Nước Ai Ơi!

Canh khuya tỉnh mịch nhớ thương
Đồng bào đói khổ quê hương đọa đày!
Thiên đường đâu phải thế này?
Lại còn nhất quyết phải xây cho thành!
Dẫu là hy vọng mong manh
Ngọn đèn le lói chỉ mành treo chuông
Người xưa là đuốc soi đường
Đồng lòng đứng dậy diệt phường Hán nô
Nhắm mắt ngậm miệng thờ ơ
Là đưa dân tộc đến bờ diệt vong
Toàn dân Nam Bắc một lòng
Nguyện thề giữ nước quyết không đầu hàng
Mọi người là cát bên đàng
Với lòng yêu nước dễ dàng kết thân
Đứng lên! Ơi hỡi muôn dân
Non sông Đại Việt đang cần cứu nguy.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 02, 2015 1848 EST

Đứng Dậy Người Ơi!

Tha hương luôn nặng nỗi sầu
Buồn lo đất nước nạn Tàu xâm lăng
Mai này biết có còn chăng?
Cây đa bến cũ ánh trăng Việt mình?
Nghĩ đi nghĩ lại hồn kinh!
Muôn dân đứng dậy nước mình mới an
Lũy tre rũ bóng đường làng
Đón chờ ngày hội dẹp tan giặc thù
Việt Nam còn mãi nghìn thu
Quê hương nắng ấm mây mù tiêu tan.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, March 02, 2015 1828 EST