Mừng Năm Mới Ất Mùi – 2015

Đón chào năm mới Ất Mùi
Cầu mong thế giới an vui hòa bình
Việt Nam yêu dấu quê mình
Cầu cho no ấm dân tình tự do
Mọi người không phải âu lo
Bổng dưng nhiễm xạ như là Bá Thanh
Hỡi người dân Việt hùng anh
Đứng lên cứu nước khỏi thành An Nam
Muôn năm tên nước Việt Nam
Sánh cùng thế giới tiếng tăm rạng ngời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 18, 2015 1820 EST

2 thoughts on “Mừng Năm Mới Ất Mùi – 2015

  • Ngày đầu năm mới Ất Mùi
   Hẹn thề tiến tới chớ lùi về sau
   Biển Đông rừng rậm địa đầu
   Toàn dân quét sạch quân Tàu xâm lăng
   Đánh cho bỏ thói hung hăng
   Nước Nam ta đã bao năm chủ quyền
   Trẻ già nam tử thuyền quyên
   Một lòng cùng quyết thề nguyền hy sinh
   Đứng lên chẳng quản thân mình
   Chống Tàu giữ nước trọn tình quê hương.

   Like

Comments are closed.