Mừng Năm Mới Ất Mùi – 2015

Đón chào năm mới Ất Mùi
Cầu mong thế giới an vui hòa bình
Việt Nam yêu dấu quê mình
Cầu cho no ấm dân tình tự do
Mọi người không phải âu lo
Bổng dưng nhiễm xạ như là Bá Thanh
Hỡi người dân Việt hùng anh
Đứng lên cứu nước khỏi thành An Nam
Muôn năm tên nước Việt Nam
Sánh cùng thế giới tiếng tăm rạng ngời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, February 18, 2015 1820 EST