Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Chống Tàu Xâm Lăng Năm 1979

Xuân Kỷ Mùi tháng giêng hai mốt
Đặng Tiểu Bình đưa chốt sang sông
“Xuất kỳ bất ý” tấn công(1)
Lào, Hà, Cao, Lạng, lữa hồng bùng lên
Đã bao năm hai bên răng lưỡi
Răng nay sao cắn lưỡi thế này?
Thì ra bộ mặt xưa nay
Bắc phương xâm lược đêm ngày chủ trương
Khi thuận lợi cho đường mưu định
Tiến quân sang thôn tính Việt Nam
Thỏa lòng đại Hán tham lam
Thẳng tay giết hại dân nam hiền lành
Nay tưởng niệm hùng anh tử sĩ
Vì Tổ Quốc nên đã hy sinh
Nguyện cầu liệt vị anh linh
Vãng sanh cực lạc hay sinh thiên đường
Đồng bào ơi! Xin thương Đất Nước
Cùng đứng lên thề trước Vua Hùng
Hy sinh giữ Nước tới cùng
Việt Nam Biển Đảo Núi Sông Trường Tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, 17 February 2013, 1117 EST

(1) Điều này cho thấy Lê Duẫn và đồng bọn khinh địch. Đã biết Tàu sẽ đánh khi Việt Nam đưa quân qua Cam Bốt mà tại sao không phòng bị? Lẽ ra nên cho chính quy mai phục ở biên giới chờ Tàu qua là tiêu diệt thì đã tránh được tổn thất nặng nề về nhân mạng và giữ được lãnh thổ toàn vẹn!
0- Cấm Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Chống Tàu Xâm Lăng Năm 1979 tại Hà Nội
1- Việt Nam cản trở các hoạt động tưởng niệm cuộc chiến Việt-Trung
2- 17-2-1979: Một cuộc chiến cố tình bị lãng quên
3- Lời kêu gọi nhân ngày 17.2
4- Biên giới tháng hai
5- Cuộc chiến tranh biên giới 1979: Một sự tái lượng định
6- Nhiều báo im lặng trong ngày 17/2
7- “Tại sao cấm chúng tôi tưởng niệm 17/2?”
8- Cuộc chiến biên giới 1979