Tưởng Niệm Hoàng Sa

Mười chín, tháng giêng, năm bảy bốn
Người dân Nam hao tổn máu xương
Hy sinh bảo vệ quê hương
Chống quân xâm lược bắc phương cướp nhà
Đó là ngày Hoàng Sa bị mất
Quân Việt Nam giữ đất tổ tiên
Vì yêu tổ quốc thiêng liêng
Đồng lòng chống lại đảo điên quân thù
Những tấm gương ngàn thu ghi nhớ
Muôn đời sau còn ở lòng Dân
Các Anh tạm biệt hồng trần
Về nơi di dưỡng tinh thần Việt Nam
Ngụy Văn Thà thà làm Nam Quỷ
Không đầu hàng, tự hủy theo tàu!
Và hơn Sáu Chục(1) cùng nhau
Quyết lòng tử chiến với Tàu xâm lăng
Có những Anh sa chân bị bắt
Cũng có Anh lạnh ngắt tái tê
Theo dòng nước biển xuôi bè
Phó thân cho sóng đưa về Quê Cha
Trọng Anh hùng Dân ta chào đón
Những người về từ chốn gian nguy
Từng qua hải chiến chống Tàu
Toàn Dân truy niệm Anh hào Nam phương
Dân Nam ơi! quê hương gặp nạn
Bởi vì ta tin bạn chẳng phòng
Bạn ta một mặt hai lòng
Ngoài thì “hữu nghị” còn trong gian tà
Đồng bào ơi! Nước nhà nguy khốn
Mau đứng lên chỉnh đốn ba quân
Năm tư Dân Tộc hợp quần
Kết đoàn chống giặc đuổi quân tham tàn
Hôm nay đây Dân Nam tưởng niệm
Các Anh hùng đặc nhiệm Hoàng Trường
Quyết lòng giữ đất quê hương
Nêu gương hậu thế yêu thương giống nòi
Các Anh ơi, trăng soi biển rộng
Bóng hình Anh linh động ngàn khơi
Nước Nam Dân Việt khắp nơi
Xin Anh yên nghĩ ở nơi vĩnh hằng.


Nam Bản Hoàng Trường
Saturday, 16 January 2010, 1616 ET


1- Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa