Nguy Cơ Bị Đầu Độc Bằng Chất Phóng Xạ

Ngày đầu năm 2015, lên mạng thấy có tin ông Nguyễn Bá Thanh (NBT) được đưa về Đà Nẵng chờ gặp hcm sau một thời gian điều trị tại Mỹ vì bệnh ung thư máu do nhiễm phóng xạ mà những người của phe NBT cho là do phó Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc gây nên qua trung gian Trung Nam Hải của Tàu cọng.
Nếu việc này là sự thật thì toàn dân Việt Nam nếu muốn sống còn thì phải cùng đứng lên tiêu diệt CSVN để tự cứu và cứu đất nước khỏi bị diệt vong. NBT là nạn nhân của tranh quyền trong nội bộ CSVN với nhau, toàn dân Việt Nam sẽ là nạn nhân của bọn bành trướng Tàu cọng. Chúng sẽ tiêu diệt người Việt cho tiệt mầm chống đối về sau. Do đó người dân trong nước hãy tẩy chay thực phẩm xuất xứ từ Tàu cọng, thường xuyên kiểm tra nguồn nước của những con sông chảy từ Tàu qua nước ta. Tàu có thể giết 1 NBT thì chúng cũng có thể giết toàn dân Việt bằng một phương cách để đạt mục tiêu của chúng.

Ai ơi để được sống còn
Đứng lên diệt cọng bảo tồn núi sông
Cùng nhau con cháu Tiên Rồng
Giữ gìn bờ cõi Lạc Hồng muôn năm.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, January 01, 2015 2010 EST
1- Ai đã đầu độc phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh?
2- ĐẦU ĐỘC BẰNG PHÓNG XẠ LÀ NGHỀ VIỆT CỘNG HỌC LÓM CỦA PUTIN./- Mt68
3- Nhận biết khi bị nhiễm bức xạ