Quân đội nhân dân anh hùng chỗ nào?!

Kính mời quý bạn đọc bài:
Quân đội nhân dân anh hùng chỗ nào?!
của Hải Triều đăng trên trang Phố Việt December 23, 2014.

Quân đội anh hùng chỗ nào
Mà không giữ được mốc rào Việt Trung
Nghìn xưa gươm báu vẫy vùng
Nghìn sau cúi mặt anh hùng là đâu
Nam Quan cho đến Cà Mâu
Nam Quan đã mất cho Tầu vì ai
Đo dĩ vãng tới tương lai
Quê hương còn lại hình hài bao nhiêu
Quê hương như áng mây chiều
Bao nhiêu sông lệ, bấy nhiêu núi hờn
Bao nhiêu máu nhuộm Trường Sơn
Núi xương trắng hiện chờn vờn trăng đêm!


“Quân đội nhân dân” nằm êm
Để quân phương Bắc gặm thêm sơn hà
Mất gần rồi lại mất xa
Trung thành với đảng gọi là “bó tay”!!!

Hải Triều
604 879 1179

Cộng quân quả thật anh hùng
Miền Nam quyết chiếm Hán Trung quyết hàng
Địa đầu Bản Giốc Nam Quan
Gạc Ma Tục Lãm vẹn toàn còn đâu
Hải Dương chuẩn bị hút dầu
Khánh thành Trọng lú cúi đầu lặng thinh
Mới hay cả lũ Ba Đình
Đúng là thái thú Bắc Kinh thuở nào
CỜ LAU(1) ÁO VẢI(2) CỜ ĐÀO(3)
PHẤT LÊN ĐỨNG DẬY LẬT NHÀO HÁN NÔ
QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CÕI BỜ
VUA HÙNG ĐỂ LẠI CƠ ĐỒ VIỆT NAM


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 26, 2014 1111 EST

(1) Cờ Lau của Đinh Bộ Lĩnh
(2) Áo vải của anh hùng Lam Sơn
(3) Cờ của Tây Sơn
4- Quân đội của Đảng hay của Nhân dân?
5- Đừng nhân danh đảng để vô hiệu hóa quân đội