CỜ VÀNG VÀ VIỆT CỘNG

Kính mời quý bạn đọc: CỜ VÀNG VÀ VIỆT CỘNG của – Kiêm Ái – đăng trên trang TinParis ngày December 21, 2014

Có lẽ Bác Sĩ Vũ Ngọc Tấn say thuốc lào khi dùng điếu cày nên thiếu tỉnh táo mà viết bậy, suy nghĩ như kẻ tâm thần chứ không phải là một Y Sĩ Thiếu Tá QLVNCH. Tội nghiệp!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 21, 2014 1812 EST

1- LÁ CỜ Bác Sĩ Vũ Ngọc Tấn – nguoiviettudoutah
2- LÁ CỜ Vũ Ngọc Tấn – vietlandnews
3- Bs VŨ NGỌC TẤN “hút” ĐIẾU CÀY Chính Nghĩa
4- Lá Cờ- Góp Ý với bác sĩ Vũ Ngọc Tấn Nguyễn Ngọc Sẵng – Ba Cây Trúc
5- CON BỌ HUNG LANG BĂM VŨ NGỌC TẤN LÀ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Ở BANKSTOWN – BÀ CON TẨY CHAY NÓ LÀ NÓ BƠ MỎ NGAY./- Mt68 Mậu Thân 68 Huế
6- Phản Biện “Lá Cờ” Của Tác Giả Vũ Ngọc Tấn (Điếu Cày) Mỹ Linh