TINH THẦN TỰ DO DÂN CHỦ CỦA ĐIẾU CÀY ĐÃ TOÀN THẮNG

Kính mời quý bạn đọc: “TINH THẦN TỰ DO DÂN CHỦ CỦA ĐIẾU CÀY ĐÃ TOÀN THẮNG” ??? của Lan Hoa đăng trên trang “Bảo Vệ CỜ VÀNG” ngày December 6, 2014

“thằng bờm có cái điếu cày”
Phú ông đổi vé máy bay bờm cười!

Thật là nực cười cho hai quan cấp tá1 của QLVNCH lại đi bợ một “binh nhì” CSBV!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 9, 2014 1730 EST
1- BỎ QUA ĐI TÁM! Trương Minh Hòa – Tinparis
2- ANH ĐIẾU CẦY ƠI! Ngô thất Sơn – Bảo Vệ CỜ VÀNG
3- ĐIẾU CÀY & KHỔ NHỤC KẾ? NGUYỄN VĨNH LONG HỒ – báo Tổ Quốc