Hãy Tỉnh Thức!

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc các bài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sàigòn ngày 30 tháng 11 năm 2014.

Toàn dân ước mong tất cả quý vị lãnh đạo tôn giáo (Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao Đài) có những bài giảng tương tự để giúp người dân vượt lên sợ hãi dành lại quyền làm người và quyền làm chủ đất nước thật sự. Có như thế Việt Nam mới trường tồn trước sức bành trướng của Tàu cọng và Tàu Đài Loan.


Muốn cho đất nước trường tồn
Toàn dân thề nguyện một lòng ĐỨNG LÊN
Diệt bè bán nước ươn hèn
Chống Tàu quyết giữ vững bền VIỆT NAM.

Bài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn văn Toản (DCCT) tại Saigon

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 3, 2014 2125 EST