Hãy Tỉnh Thức!

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc các bài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sàigòn ngày 30 tháng 11 năm 2014.

Toàn dân ước mong tất cả quý vị lãnh đạo tôn giáo (Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao Đài) có những bài giảng tương tự để giúp người dân vượt lên sợ hãi dành lại quyền làm người và quyền làm chủ đất nước thật sự. Có như thế Việt Nam mới trường tồn trước sức bành trướng của Tàu cọng và Tàu Đài Loan.


Muốn cho đất nước trường tồn
Toàn dân thề nguyện một lòng ĐỨNG LÊN
Diệt bè bán nước ươn hèn
Chống Tàu quyết giữ vững bền VIỆT NAM.

Bài giảng của Linh mục Giuse Nguyễn văn Toản (DCCT) tại Saigon

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 3, 2014 2125 EST

Advertisements

Mr. Điếu Cày goes to Washington

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc các bài viết:
1- Mr. Điếu Cày goes to Washington của Người Lính Già Oregon đăng trên trang Hồn Việt UK ngày 3 tháng 12 năm 2014.
2- HIỆN TƯỢNG ĐIẾU CÀY (Bài 1) của Kiêm Ái đăng trên tinparis
3- HIỆN TƯỢNG ĐIẾU CÀY (Bài 2) của Kiêm Ái đăng trên tinparis
4- ĐIẾU CÀY, ĐẶC CÔNG XÂM NHẬP BẰNG NGÕ NHÂN QUYỀN của Bùi Lý Hồng đăng trên tinparis
5- Suy nghĩ về Điếu Cày đã hơn một tháng đến Mỹ của Nguyễn Lộc Yên đăng trên Báo Tổ Quốc

Blogger Điếu Cày gặp gỡ đồng bào tỵ nạn cộng sản tại Washington DC

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Liên Thành về Điếu Cày dưới lăng kính tình báo chính trị

Bài phê bình ông Liên Thành trả lời phỏng vấn của ông Bùi Dương Liêm, đài Truyền Hình Việt Nam – Hoa Thịnh Đốn:
Thay đổi hoặc tự hủy diệt! của Dương Văn Chánh, cựu SVSQ Thủ Đức đăng trên Ba Cây Trúc ngày 06-12-2014

Trục xuất Điếu cày sang Mỹ: Phải chăng là vụ ” buôn người” giữa hai chính phủ

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, December 3, 2014 1845 EST