Liên Lạc

Dear Friends,
I would like to thank you for your visit, and I hope that you support my struggle to protect my father land Việtnam against the Chinese aggressors and their governments in Bejing and Taipei.
You can leave a comment in my blog. If you want to e-mail me, please fill in the contact form below.
Very respectfully,
Nguyễn Việt Nam

Chân thành cám ơn sự viếng thăm của bạn, và tôi hy vọng bạn ủng hộ sự tranh đấu của tôi để bảo vệ Đất Tổ Việt Nam của tôi chống lại những người Tàu xâm lấn và các chính phủ của họ ở Bắc Kinh và Đài Bắc.
Bạn có thể để lại lời bình trên bài viết của tôi. Nếu bạn muốn e-mail cho tôi, xin vui lòng điền vào mẫu liên lạc ở trên.
Kính,
Nguyễn Việt Nam