Cảnh tỉnh vấn đề Trung cộng khai thác Đèo Hải Vân làm nơi du lịch

Mời bạn đọc:
Cảnh tỉnh vấn đề Trung cộng khai thác Đèo Hải Vân làm nơi du lịch của Tỳ kheo Thích Viên Định
ĐĂNG NGÀY: 25.11.2014 Trên trang Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Kính thưa Hòa Thượng,
Thật là may mắn cho đất nước được Hòa Thượng quan tâm nhắc nhỡ lãnh đạo Hà Nội về vị trí chiến lược của Hải Vân, một khi quân Tàu đặt chân lên đó rồi thì coi như nước Việt Nam bị xóa sổ!
Vẫn biết vạn vật vô thường có đó rồi mất đó, nhưng công khó Tổ Tiên đổ mồ hôi và xương máu bao nhiêu đời để gầy dựng nên dãi gấm vóc này không thể để cho Việt cọng đem dâng cho Tàu cọng một cách dễ dàng như thế này được.
Hơn ai hết, chắc Hòa Thượng còn nhớ lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đèo Hải Vân khi Ngài du Nam. Phật Hoàng có nghĩ rằng Ngài gả Công chúa Huyền Trân để đất này hôm nay cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế dâng cho Tàu không?
Lời của Hòa Thượng rất hợp đạo lý và lòng dân, nhưng nếu như cán bộ CSVN từ Huế ra tới Hà Nội vẫn không sáng mắt mà để cho công ty Thế Diệu thi công thì bước tiếp theo của Hòa Thượng là gì?
Con cầu mong Hòa Thượng và toàn thể Tăng Đoàn hợp cùng các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục Công Giáo, hiệp với các lãnh đạo Hòa Hảo và Cao Đài và toàn dân đồng loạt biểu tình khắp nước chống lại âm mưu bán nước cho Tàu cọng của bè lũ lãnh đạo CSVN.
Trước năm 1975, có khi nào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chùn bước trước cảnh sát dã chiến VNCH đâu.
Vậy thì hôm nay trước sự tồn vong của Tổ Quốc, kính xin Hòa Thượng hướng dẫn phật tử và toàn dân đứng lên bảo vệ quê hương đang từng mãng rơi vào tay Tàu. Xin đừng “Biểu Tình Tại Gia” mà kêu gọi công nhân, tiểu thương “Đình Công Bãi Thị”, sinh viên học sinh “Bãi Khóa” lên đường bảo vệ quê hương đang bị xâm lăng!
Nguyện cầu chư Phật chư Bồ Tát hộ trì Hòa Thượng và ban cho chúng con tinh thần vô úy như huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai và anh Hoàng Thu đã Vị Quốc Thiêu Thân để ĐỨNG LÊN bảo vệ non sông Việt Nam ngàn đời mến yêu.
Kính chào Hòa Thượng
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 25, 2014 1800 EST