“Lòi” thêm khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối có vốn trăm triệu USD ở đèo Hải Vân

Mời bạn đọc:
“Lòi” thêm khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối có vốn trăm triệu USD ở đèo Hải Vân
By (LĐO) HƯNG THƠ – ĐĂNG KHOA – 2:52 PM, 20/11/2014