Đèo Hải Vân

Hải Vân nhìn xuống Sơn Trà
Phú Bài, Đà Nẵng trông xa mà gần
Cả ba Hải Lục Không quân
Đều là điểm nhắm trong tầm Laser
Một khi có chuyện sa cơ
Là điều chắc chắn chực chờ xãy ra
Hỡi người yêu nước yêu nhà
Văn Lâu, Thương Bạc tham gia biểu tình
Đồng thề quyết tử hy sinh
Để cho nước Việt Nam mình bền lâu
Mất đất mất biển vì đâu?
Do bầy cọng phỉ sâu rầy gây nên
Muốn cho đất nước lâu bền
Đập tan cọng sản xây nền tự do
Dân quyền dân chủ ấm no
Không ai đem đến tặng cho dân mình
Muốn không lệ thuộc Bắc Kinh
Hỡi toàn dân Việt vươn mình ĐỨNG LÊN!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 19, 2014 2325 EST

1- Đà Nẵng kiến nghị thu hồi giấy phép dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân
2- Vị trí của dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân trọng yếu như thế nào?
3- Chính phủ yêu cầu báo cáo gấp “Dự án của Trung Quốc trên núi Hải Vân”
4- Trung Quốc trấn đèo Hải Vân: Trách nhiệm Thủ tướng
5- Laser