Người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản Làm Gì Khi Tàu Cọng Tấn Chiếm Việt Nam?

Năm 1975 miền Nam dưới quyền lãnh đạo của tên tướng phản chủ Dương Văn Minh đã đầu hàng cọng sản Bắc Việt, khiến cho miền Nam lọt vào tay cộng sản, và hàng triệu người Việt Nam yêu chuộng tự do phải bỏ nước ra đi Tỵ Nạn Cọng Sản.
Chúng ta ra đi vì không thể sống chung với cọng sản chứ chúng ta không ghét bỏ gì quê hương Việt Nam vì nơi đó là nơi chôn nhau cắt rún, nơi có mồ mả Tổ tiên, nơi mà bao thế hệ đã đổ mồ hôi đổ máu để gìn giữ. Xa quê hương mà lòng vẫn hướng về cội nguồn và không muốn đất nước Việt Nam mất vào tay Tàu cọng.
Năm 1979 Đặng Tiểu Bình đã xua quân qua biên giới nói là “dạy cho Việt Nam một bài học” nhưng chính Đặng Tiểu Bình đã học một bài học. Việt cọng đã tránh khỏi bị tiêu diệt bởi chính các đồng chí của chúng với cái giá gia tài Mẹ Việt Nam không còn Nam Quan, Núi Đất, Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Bâu Xít Tây Nguyên, Rừng Đầu Nguồn, Hoàng Sa và một phần Trường Sa.
Lúc ấy người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản (NVTNCS) phần còn hận cọng sản, phần đang còn lo ổn định đời sống ở nước tạm dung nên biết là Tàu đánh nước mình, dân mình, nhưng không làm gì được. Thậm chí có người còn cho như vậy là đáng kiếp tụi cọng sản và vui mừng!
Năm nay 2014, NVTNCS có thể nói là đã ổn định cuộc sống ở nước ngoài và có nhiều người đã đóng góp tích cực cho quê hương thứ hai. Có người quay về giúp kẻ đã khiến cho mình đi tỵ nạn, có người về Việt Nam làm ăn và trong số này có người thành công có người phải bỏ chạy lần nữa! Gần đây có dư luận Tàu cọng sẽ tấn công Việt Nam với dấu hiệu chuyển quân dọc biên giới phía Bắc và nhiều tàu chiến có mặt ở Biển Đông.
Vậy thì NVTNCS sẽ làm gì đế giữ Việt Nam khỏi bị Tàu cọng thôn tính? Nếu hiệp ước Thành Đô giữa CSVN (Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh) và CSTQ (Giang Trạch Dân, Lý Bằng) là sự thật thì chúng ta phải làm gì?
Chúng ta có cần thống nhất lãnh đạo để đối đầu với cọng sản Việt Nam và cọng sản Tàu không? Chúng ta có cần một hiến pháp lưu vong ấn định việc thành lập chính phủ lưu vong, viết ra bởi đại diện NVTNCS khắp năm châu, mỗi 10000 dân một đại biểu. Sau đó một chính phủ lưu vong do dân bầu lên mỗi nhiệm kỳ như ấn định trong hiến pháp. Mỗi NVTNCS có bổn phận đóng thuế để chính phủ lưu vong hoạt động. Khi đó mới nói chuyện lật cọng sản để đoàn kết toàn dân chống Tàu cọng và Tàu Đài Loan (nên nhớ Đài Loan đang chiếm giữ đảo Ba Bình ở Trường Sa).
Chúng ta không thể hợp tác với cọng sản để chống Tàu vì trong quá khứ các đảng phái quốc gia hợp tác với cọng sản để chống Tây đều bị chúng thanh toán sau khi thành công. Và đất nước tiếp tục chìm đắm trong bóng tối toàn trị của cọng sản!
Kính xin quý vị cao minh có lòng với Đất Nước cho ý kiến, biết đâu sẽ giúp Việt Nam thoát họa cọng sản và họa diệt vong.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, May 22, 2014 2038 EST

1- Việt Nam sẽ đơn độc nếu bị tấn công?
2- Cộng Sản Việt Nam Thất Bại Từ Khi Chiếm Miền Nam Việt Nam
3- GIỜ DỨT ĐIỂM CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG
4- Ðảng Cộng Sản đào nhiệm hay từ chức?