ĐỨNG LÊN GIỮ NƯỚC AI ƠI!

Việt Nam chín chục triệu người
Phải đâu một xã của thời sơ khai
Cớ sao chẳng có một ai
ĐỨNG LÊN lãnh đạo chống cai thầu Tàu
Trọng Sang Hùng Dũng xuống mau
Chúng bây bất xứng đứng đầu Dân Nam
Đảng bây thật đúng đảng tham
Vội vào vơ vét Miền Nam tột cùng
Đem về Hà Nội cúc cung
Dâng lên đại Hán phục tùng tay sai
Tài nguyên trên rặng Núi Dài(1)
Nam Quan, Bản Giốc vì ai mất rồi?
Cúi đầu dâng hiến không thôi
Hoàng Sa xong đến biển trời Trường Sa
Lòng tham của lũ gian tà
Là khoan tận đáy biển nhà Việt Nam
Đại Dương Chín Tám Một(2) làm
Cột mốc chúng cắm ngay hàm Trọng Sang
Hết đường ú ớ la làng
Chúng bây đã bán, công hàm Biển Đông
Rõ ràng thủ Phạm Văn Đồng
Gửi cho Đổng lý thủ phòng Ân Lai
Hải Nam từ đó nối dài
Chúng xem biển Việt là “mai ao nhà”(3)
Đồng bào! Hãy ĐỨNG LÊN mau
Kéo ngay chúng xuống chống Tàu mới xong
Để cho chúng đứng tay trong
Giết người yêu nước đừng hòng còn chi
THANH NIÊN HÃY ĐỨNG LÊN ĐI
VIẾT TRANG HÙNG SỬ CHẾT VÌ NÚI SÔNG!
NÚI DÀI, NÚI ĐẤT, BIỂN ĐÔNG
MUÔN NĂM CỦA GIỐNG LẠC HỒNG ÂU CƠ.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 21, 2014 0814 EST

(1) Trường Sơn
(2) HD 981
(3) My Pond
1- Nguyễn Phú Trọng Thăm Giàn Khoan HD981 Sau Khi TC Khánh Thành – Hội quán Phi Dũng
2- Trung Quốc làm tăng phẫn nộ của dân Việt với nhà cầm quyền Hà Nội
3- Báo động: NHANH LÊN KẺO MUỘN!
4- Bộ mặt hèn của Phùng đại tướng
5- Khởi Động Công Khai Cuộc Xâm Lăng Việt Nam Của Người Đại Hán – Thanh Thủy