Hết Chờ Được Nữa Đồng Bào Ơi!

Hôm nay dân chúng biểu tình
Chống Tàu cướp nước Việt mình ai ơi!
Trọng Sang Hùng Dũng không lời
Van xin anh Tập tạm thời rút lui
Công an súng đạn dùi cui
Đẩy toàn Dân Việt phải lùi thật xa
Các nơi Tàu cọng lân la
Rõ ràng chúng chính thật là Hán nô
Cam lòng làm kẻ bưng bô
Tay sai đại Hán từ Hồ tới nay
Giàn khoan không phải một ngày
Lù lù xuất hiện ở ngay hiện trường
Mà do Bình Trọng chủ trương
Nên chi kéo xuống một đường như chơi
Bây giờ kế sự đã rồi
Rùm ben hô hoán đã đời rồi thôi
Muốn cho nước Việt truyền đời
Đứng lên đánh đuổi con trời tay sai
Trọng Sang Hùng Dũng là cai
Thầu 981 cướp tài nguyên ta
Quân Dân vì Nước Non nhà
Hãy mau quét sạch lũ ma theo Tàu
Chờ gì chẳng ĐỨNG LÊN mau
Chớ nên quá trể để sầu thiên thu!
ĐỨNG LÊN GIỮ NƯỚC CHỐNG THÙ
VIỆT NAM CÒN MẤT LÀ GIỜ NÀY ĐÂY!
ĐỨNG LÊN ĐỂ VIỆT NAM NÀY
CÒN CHO DÂN VIỆT TỚI NGÀY MAI SAU.

MUỐN GIỮ NƯỚC PHẢI DIỆT VIỆT CỌNG
ĐÓ LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
VÌ GIẶC XA Ở BẮC KINH,
NHƯNG GIẶC GẦN Ở NGAY TẠI HÀ NỘI!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 18, 2014 2315 EST

1- Tường thuật Biểu Tình Yêu Nước 18.5.2014 – Công an ngăn chận khắp nơi
2- Sài Gòn:Mật vụ cộng sản điên cuồng đánh đập sinh viên cầm biểu tượng cờ vàng
3- Trung Quốc yêu cầu Việt Nam đàn áp biểu tình
4- Hà Nội thay đổi chiến thuật đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc