TOÀN DÂN ĐỨNG LÊN CHỐNG TÀU GIỮ NƯỚC

Hỡi Toàn Dân Việt!
có nghe?
Sơn hà nguy khốn!
Nam Quan,
Bản Giốc,
Núi Đất,
Tục Lãm đã mất!
Hoàng Sa, một phần Trường Sa
không còn trong tay ta!
Tây Nguyên,
Kỳ Anh,
Cửa Việt,
đang cấm dân Việt!
Giàn khoan HD-981
đang khoan trên đất Việt Nam!

Ai người gây thảm trạng này?
Chính Hồ bán nước nên ngày hôm nay
Công trình đại Hán trúng ngay
Hán dân thất nghiệp sang đây đầy đường
Bắc Nam đều thấy công trường
Người Tàu xây dựng Mao hương tân thời
Tránh Thanh xưa chúng đổi dời
Còn nay nhân mãn tìm nơi trồng người
Cũng do bè lũ Đỗ Mười
Cam làm nô lệ cúi người hiến dâng
Đất liền biển đảo núi sông
Lên cho đại Hán lập công thiên triều
Không thèm nghe tiếng Dân kêu
Văn Giang Dương Nội chúng đều tịch thu
Còn như đối với giặc thù
Không rên chẳng xiết cho dù “trời ơi!”

HỠI NGƯỜI DÂN VIỆT KHẮP NƠI
ĐỨNG LÊN ĐOÀN KẾT DIỆT LOÀI HÁN NÔ!
DÂN QUÂN HỢP SỨC DIỆT HỒ
ĐUỔI LOÀI THAM ÁC PHẢI VỀ BẮC PHƯƠNG
VIỆT NAM KHÔNG PHẢI QUÊ HƯƠNG
CỦA QUÂN CƯỜNG BẠO CHỦ TRƯƠNG CƯỚP NGẦM
ĐỒNG BÀO HIỆP LỰC ĐỒNG TÂM
ĐỨNG LÊN GÌN GIỮ MUÔN NĂM NƯỚC NHÀ
GIỮ CHO NƯỚC VIỆT NAM TA
VỮNG BỀN MUÔN THUỞ MỚI LÀ DÂN NAM.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 17, 2014 0033 EST

1-  CÒN VIỆT CỘNG, MẤT QUÊ HƯƠNG …
2-  Đảng Cọng Sản Việt Nam chắc chắn sẽ dâng nước Việt Nam cho Trung Cọng. – Trường Sơn
3-  Nhân giàn khoan dầu, đuổi luôn Chệt lan tràn trên đất liền – Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN
4-  Trung Quốc báo động chiến đấu cấp 3 ở biên giới Việt-Trung

2 thoughts on “TOÀN DÂN ĐỨNG LÊN CHỐNG TÀU GIỮ NƯỚC

 1. NHỮNG LỜI CẢNH BÁO CỦA TIỀN NHÂN:

  1- LỜI DI CHÚC CỦA VUA TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1309)
  HỌA Trung Hoa!
  Tự lâu đời truyền kiếp!

  Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!
  Không tôn trọng biên cương theo quy ước
  Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta
  Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo
  Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!

  KHÔNG ĐỂ MẤT MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
  HÃY ĐỀ PHÒNG
  QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA

  2- VUA LÊ THÁNH TÔNG (1473)

  “Nếu các ngươi đem một thước sông, một tấc đất
  của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”.

  3- PHAN BỘI CHÂU

  “Không có Nhân Dân thì Đất Nước không thể còn. Chủ quyền không thể lập. Nhân Dân còn thì Nước còn. Mất lòng Dân thì mất nước. Dân quyền được đề cao thì Nhân Dân được tôn trọng và Nước cũng mạnh”. Phan Bội Châu

  4- NGÔ ĐÌNH NHU (1910 – 1963)

  “Các nhà lãnh đạo miền Bắc, khi tự đặt mình vào sự chi phối của Trung Cộng, đã đặt chúng ta trước một viễn ảnh nô lệ kinh khủng.Hành động của họ, nếu có hiệu quả, chẳng những sẽ tiêu diệt mọi cơ hội phát triển của chúng ta, mà lại còn đe dọa đến sự tồn tại của dân tộc.

  Sở dĩ, tới ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng đối với Việt Nam chưa thành hình, là vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới ảnh hưởng của Tây phương là một trở lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị Bắc Việt thôn tính, thì sự Trung Cộng thôn tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời gian”. (Chinh Đề Việt Nam, 1962). Ngô Đình Nhu .

  “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng sản. Hơn nữa toàn dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.” Ngô Đình Nhu

  5- JOHN F KENNEDY

  “A nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in an open market is a nation that is afraid of its people”. John F Kennedy

  http://vivi099.wordpress.com/2014/05/17/ngo-dinh-nhu-ve-hoa-xam-lang-cua-trung-cong/

  Like

Comments are closed.