Đứng Dậy Chống Tàu Giữ Nước


dan-lkhoan-1-7795
Toàn dân đứng dậy chống Tàu
Năm tư Dân Tộc đối đầu xâm lăng
Dạy cho “Tàu khựa” hung hăng
Biết Dân Đại Việt sẵn sàng hy sinh
Một lòng vì Nước quên mình
Cầu xin Quốc Tổ hiển linh phò trì
Giã từ mái ấm ra đi
Bảo tồn Đất Nước sá chi thân này
Nước Nam còn tới hôm nay
Qua bao sóng gió những ngày tối tăm
Thuộc Tàu nô lệ ngàn năm
Bị Tây bảo hộ gần trăm năm dài
Hồ theo cọng sản ngoại lai
Khiến Dân chết thảm gần hai triệu người!
Lại thêm giặc nội Đổ Mười
Dâng Đất bán Biển cho người Bắc phương
Nên nay giặc Hán đầy đường
Tây Nguyên Ải Bắc ra Trường Hoàng Sa
Đều là đất nước Nam ta
Cớ sao giặc lại cấm ta đi vào?
Giàn khoan đại Hán năm sao
Chẳng cần xin phép kéo vào Biển Đông
Trọng Sang Hùng Dũng chùn lòng
Ngậm im thin thít vòi rồng phô trương
Sợ Dân nổi loạn hết đường
Bày ra họp báo láo lường mà thôi
Lẽ ra đây biển của tôi
Anh làm sai trái thủy lôi lên nòng
Không lui đừng có mà hòng
Còn nguyên khối sắt để mong kéo về
25mm DPMS

Toàn dân tôi quyết nguyện thề
Giữ cho toàn vẹn sơn khê Việt hùng
Toàn dân cương quyết tới cùng
Giữ Đất giữ Biển một lòng đứng lên
Thanh niên nam nữ đứng lên
Trẻ già trai gái một bên ứng phòng
Tuyến đầu giữ vững một lòng
Hậu phương tiếp ứng góp công diệt thù
Việt Nam còn mãi thiên thu
Là do Dân Việt đuổi thù thành công
Rạng danh con cháu Lạc Hồng
Bắc Nam một dải Biển Đông nối liền
Đáp đền Ơn Đức Tổ Tiên
Quyết lòng giữ Nước Non thiêng muôn đời.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 08, 2014 2106 EST

1- Tại sao họ giữ im lặng?
2- Chuyên gia Nhật Bản: Nếu cứ im lặng, Trung Quốc sẽ lấn tới
3- Giàn khoan xâm nhập Biển Đông, Việt Nam phải ”dứt khoát” với Trung Quốc
4- Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: “Việt Nam cần cứng rắn nếu Trung Quốc lấn tới”