Tưởng Niệm Tử Sĩ Gac Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988

Đảo Gac Ma tháng Ba mười Bốn
Chiến sĩ ta Sáu Bốn hy sinh (1)
Chống Tàu xâm lược nước mình
Thân chôn đáy biển hồn linh thiên đàng

Căm hận thay những thằng giặc Hán
Chuyên cướp bóc xâm lấn láng giềng
Chữ Vàng Bốn Tốt đảo điên
Chực chờ cơ hội cướp liền Việt Nam

Từ ải Bắc xuôi Nam ra biển
Cho thấy lòng nham hiểm bắc phương
Lấn lần lấn tới chủ trương
Lập làng dân Hán con đường dầu loang

Bởi vì đâu từng đoàn Tàu cọng
Qua nước ta xây dựng xóm làng
Đưa dân thất nghiệp chúng sang
Làm cho dân Việt xuống hàng cùng đinh

Hỡi hồn thiêng anh linh tử sĩ
Xin các anh an nghỉ vĩnh hằng
Nguyện cầu Tịnh Độ siêu thăng
Hay về nước Chúa hưởng ân đời đời

Đồng bào ơi! Khắp nơi đứng dậy
Hội Diên Hồng ai nấy một lòng
Tìm phương gìn giữ non sông
Trừ loài bán nước cam lòng Hán gian

Nay tưởng niệm đôi hàng ghi lại
Để mai sau con cái noi gương
Đồng lòng bảo vệ quê hương
Việt Nam biển đảo ngư trường muôn năm.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, March 12, 2013, 2001 EST

1- Danh sách chính thức 64 liệt sĩ hy sinh ngày 14-03-1988 tại Trường Sa
2- Tưởng niệm các binh sĩ tử trận trong hải chiến Trường Sa 1988
3- Deadly fight against Chinese for Gac Ma Reef remembered
4- Hoạt động tưởng niệm các Liệt Sỹ hy sinh tại Gạc ma năm 1988