Tưởng Niệm Hai Bà Trưng – 2014


Hai Bà Trưng Xung Trận
Mê Linh một sáng mùa Xuân(1),
Nhà tan cửa nát vì quân giặc thù,
Thông bên sông Hát vi vu,
Thương Hai Liệt Nữ giã từ thế gian!
Giận xâm lăng, tím bầm gan,
Thế cô sức yếu phải cam liều mình,
Vì chồng vì nước trung trinh,
Thề không để giặc bắt mình mà nhơ,
Chị em bên trướng dưới cờ,
Liều thân giữ nước tới giờ biệt ly,
Bắc quân tràn ngập kinh kỳ,
Bên ta tận lực thôi thì hy sinh,
Muôn năm ghi nhớ thâm tình,
Người yêu Tổ Quốc gieo mình xuống sông!
Toàn dân Đất Việt ghi lòng,
Nhớ ơn Trưng Nữ giữ sông núi này,
Hỡi người dân Việt có hay?
Quân Tàu rình rập chờ ngày diệt ta!
Hãy nên cảnh tỉnh nhìn ra,
Phương xa là bạn, gần ta là thù,
Những ai lãnh đạo mà ngu,
Dâng đất hiến biển thiên thu chê cười,
Mau mau cỡi trói mọi người,
Tự Do Dân Chủ giúp đời ấm no,
Giặc dầu hùng mạnh đừng lo,
Lòng Dân Đoàn Kết giúp cho công thành,
Trùng trùng sông núi biển xanh,
Tổ tiên gầy dựng đấu tranh giữ gìn
Xin đừng đánh mất niềm tin,
Non Sông Dân Tộc Việt Nam trường tồn,
Quyết lòng giữ vững Quốc Hồn,
Lĩnh Nam Đại Việt muôn ngàn đời sau,
Bắc Nam nối kết tay nhau,
Cùng người hải ngoại đối đầu Bắc phương,
Đồng lòng gìn giữ quê hương,
Anh hùng liệt nữ tấm gương ngàn đời,
Hãy cùng giữ nước người ơi!
Đứng lên! Tiến tới! Đáp lời Núi Sông!
Vững tin ta sẽ thành công,
Ngày đêm thao dược Biển Đông vẫy vùng,
Muốn đền ơn đức Vua Hùng,
Giữ Đất Nước Việt sánh cùng Năm Châu.

Tranh Hai Bà Trưng
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, 10 March 2011, 1206 EST

(1) Hai Bà Trưng