Xuân Giáp Ngọ 2014

Xuân bao lần đi rồi trở lại
Nơi quê nhà tàn hại vẫn còn
Bao năm chờ đợi mõi mòn
Mùa Xuân Dân Tộc linh hồn Việt Nam

Hỡi người dân lầm than khốn khổ
Hãy đứng lên đạp đổ bạo quyền
Ngày nào còn đảng chính chuyên
Thì Xuân no ấm hảo huyền mà thôi

Toàn Dân ơi! Phải đòi Dân chủ
Nắm lấy quyền làm chủ núi sông
Trẻ già trai gái một lòng
Mới mong giữ được non sông vững bền

Ngày hôm nay trước thềm năm mới
Luồng gió Xuân thơ thới hân hoan
Cầu mong Dân Việt kết đoàn
Đứng lên giãi thể tập đoàn cọng nô

Chỉ khi nào giặc Hồ sụp đổ
Dân ta mới hết khổ lầm than
Giang sơn mới hết nguy nan
Biển Đông mới hết lũ gian “khựa Tàu”

Đồng bào ơi! Cùng nhau viết sử
Vì Tổ Quốc sinh tử nề chi!
Hy sinh giữ nước sá gì
Chỉ mong nước Việt ngàn thu trường tồn.

Đồng bào ơi! Nước còn hay mất
Là do Dân giữ Đất hay không
Chính quyền Dân chúng một lòng
Không lo “Tàu khựa” Biển Đông làm càn

Ngày đầu năm tâm can bày tỏ
Cùng đồng bào để rõ chút tình
Hướng về đất nước Việt mình
Quê Cha Đất Tổ quang vinh muôn đời.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, 30 January 2014, 2310 EST